เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
01 ต.ค. 2562
2 ประกาศเจตนารมณ์
501
01 ต.ค. 2561
3 ประกาศอบต.คลองน้อย เรื่องมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1