ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
06 ม.ค. 2559
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
06 ม.ค. 2559
3 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
06 ม.ค. 2559
4 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
531
06 ม.ค. 2559
5 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
520
06 ม.ค. 2559
6 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
06 ม.ค. 2559
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 ม.ค. 2559
8 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 ม.ค. 2559
9 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
526
06 ม.ค. 2559
10 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
594
06 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3