ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ม.ค. 2559
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
06 ม.ค. 2559
13 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ม.ค. 2559
14 การชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ม.ค. 2559
15 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ม.ค. 2559
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 ม.ค. 2559
17 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ม.ค. 2559
18 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 ม.ค. 2559
19 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ม.ค. 2559
20 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3