ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
21 เม.ย. 2564
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
21 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงารของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
08 เม.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
25 ธ.ค. 2563
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
13 พ.ย. 2563
6 รายงานผลการประเมินITA-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
12 พ.ย. 2563
7 รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
16 มี.ค. 2563
8 รายงานการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
06 ม.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ผลการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 ม.ค. 2563
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2