เริ่มนับผู้เยี่ยมชมเมื่อ 22 ก.ย.57
วันนี้ :
8 คน
เมื่อวาน :
30 คน
เดือนนี้ :
105 คน
เดือนที่แล้ว :
803 คน
ปีนี้ :
4,346 คน
ปีที่แล้ว :
6,838 คน
ทั้งหมด :
33,848 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.78.122
ประวัติความเป็นมา / แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
 

การท่องเที่ยวตำบลคลองน้อย     

 
ความเป็นมา
          ชุมชนคลองน้อยเริ่มมีการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขึ้นในปี 2549 โดยการสนับสนุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) โดยชุมชนมีความตั้งใจที่จะสร้างความสมานสามัคคีในการทำงานพัฒนา และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย กับชาวบ้านในตำบลคลองน้อย โดยเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น ของดีชุมชน และภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรม และการดำเนินวิถีชีวิตของตนเองอย่างภาคภูมิ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนคลองน้อย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตราบนานเท่านาน
 
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
          ตำบลคลองน้อย  แรกเริ่มเดิมมีชื่อว่า   ตำบลป่าเหล้า  โดยการตั้งชื่อตามเจ้าที่คือ  พ่อตาเหล้า   แม่ยายเศร้าสร้อย   โดยเอาชื่อของตามาตั้งคือ  พ่อตาเหล้า  มาตั้งเป็นชื่อตำบลป่าเหล้า  เพราะสภาพในตอนนั้นเป็นป่ามาก   ตำบลป่าเหล้า  มีกำนันคนแรกชื่อ    ขุนรัตนมาล  เป็นกำนันจนครบเกษียณอายุราชการ  ต่อมามี  พันเขียน  เทพพิพิธ  เป็นกำนันแทน  สมัยนั้นมีการตั้งเป็นก๊กอั้งยี่ (เจ้าพ่อในปัจจุบัน)  สามารถคุ้มครองหมู่บ้านได้  และมีลูกบ้านเป็นสมาชิก  ถ้าหากใครเป็นสมาชิกจะมีที่ตักน้ำซึ่งเรียกว่า  หมาตักน้ำ (ทำด้วยกาบหมาก)   แขวนไว้ที่หน้าบ้านริมคลอง  การปกครองสมัยนั้นบ้านเมืองยุ่งเหยิงมาก  และกำนันได้ถูกทางราชการจับตัวไปทิ้งที่แม่น้ำโขง (ตามข่าวที่ทราบ)  เมื่อสิ้นสมัยของ  พันเขียน  เทพพิพิธ  บุตรชายพันเขียน  เป็นกำนันแทน  และได้เปลี่ยนชื่อตำบลป่าเหล้ามาเป็นตำบลคลองน้อย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน    การตั้งถิ่นฐานมีขึ้นตั้งแต่เมื่อใด  ไม่ทราบ  ชาวบ้านตำบลคลองน้อย  มีทั้งคนพื้นเพดั้งเดิมและคนที่อพยพถิ่นฐานมาจากที่อื่น  เช่น  เพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  และสมุทรสาคร  ซึ่งภาษาพูดมีทั้งภาษากลางและภาษาท้องถิ่นของภาคใต้    ประเพณีดั้งเดิม    มีการทำบุญเดือนสิบ  วันสงกรานต์  วันปีใหม่  วันตรุษไทย  การบวชนาค  เป็นต้น
 
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

           เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งคลอง แบบดั่งเดิม ถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลจากในเมืองมากนัก  คนภายนอกชุมชนเรียกคนย่านนี้ว่า “ คนในบาง “ ซึ่งชาวชุมชนก็ยอมรับสรรพนาม ดังกล่าว และบอกตัวตนว่า “เราเป็นคนในบาง” มีวิถีเหมือนพี่น้องผองชาวสำพรำ (สวนผสมผสาน)

           1. ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวคลองน้อย
                      ชมวิถีชีวิต ริมสองฝั่งคลองที่ใช้ชีวิตแบบพึงพาอาศัยกันร่วมกับแม่น้ำลำคลอง เป็นการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การใช้ชีวิต การทำ ประมงพื้นบ้าน ในลำคลอง

           2.สวนกระท้อน สวนผลไม้นานพันธุ์
                      ตำบลคลองน้อยเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ปลูกผลไม้แล้ว ผลไม้จะมีรสชาติดี เพราะเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำ เป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุ กระท้อนเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบล กระท้อน ที่ เลื่องชื่อ ของตำบลคลองน้อยเป็นกระท้อนพันธ์ ปุ้ยฝ้าย ,อีร้า ,กำมะหยี มีกิจกรรมชมการสาธิตการห่อกระท้อนที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่การเริ่มห่อจนเก็บผลผลิต และ ชิมชมผลไม้หวาน เช่น มังคุด มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ

           3.การสาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร
                      การฝึกลิงเพื่อช่วยเก็บมะพร้าว เป็นภูมิปัญญาที่ควรถ่ายทอด รักษา และพัฒนาให้มีมูลค่าซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่น่ามหัศจรรย์ระหว่างผู้ฝึก- ผู้ใช้ – ผู้ว่าจ้าง มิใช่การเลี้ยงแบบใช้แรงงานทรมานสัตว์ขาดความเมตตา กรุณา แต่เป็นเสมือนหนึ่งของครอบครัว การฝึกลิง มี 4 หลักสูตร ด้วยกันจึงจะสามารถเก็บมะพร้าวได้ 1) การเข้าปั่น 2) การห้อยปั่น 3 )การขึ้นราว และ 4 ) การขึ้นต้นจริง โดยผู้ฝึกจะต้องเป็นผู้รักลิง และมีความอดทนสูง

           4.อู่ต่อเรือช่างกบ
                      ช่างกบ เป็นช่างต่อเรือฝีมือเอก ที่มีชื่อเสียงระดับตำบล และระดับจังหวัด โดยได้สืบต่ออาชีพนี้มามากกว่า 3 ชั่วอายุคน และจะสืบต่อให้ลูกหลานต่อไป โดยเรือออกทะเลแต่ละลำต้องใช้เวลาต่อเป็นแรมเดือน ซึ่งมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การวางกระดองหมึก ใส่ราวคู่ แรกใส่ทวนหัวทวนใต้ ขึ้นดานวางกงยึด และอีกหลายขั้นตอน ซึ่งมีความน่าสนใจในการศึกษาหาความรู้ภูมิปัญญาของชาวคลองน้อย

           5.ฟาร์มชุมชนคนคลองน้อย
                เป็นการเรียนรู้ในแบบตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำเอาหลักการมาใช้ในการดำรงชีวิต ที่สามรถทำได้จริง เป็นการรวมตัวกัน ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ ปลูกใบกระเพราะ อ้อย เลี้ยงปลา ฯลฯ ฟาร์มแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษา และลงมือปฏิบัติจริง

           6.กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
                      ชิม กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ของนางสุวรรณี ณ พัทลุง ได้นำกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากมะพร้าว สามารถนำมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลปะ และของใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่นโคมไฟ กระบวยตักน้ำ ช้อน ซ้อม ทัพพี สามารถซื้อหาได้เป็นของขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิท มิตรสหายได้               

           7.บ้านจาก
                      เป็นแหล่งรวบรวมประโยชน์ของต้นจาก ให้เป็นรูปธรรม โดยต้นจากมีประโยชน์หลายประการ ใบสามารถนำมาห่อขนมจาก มุงหลังคา พาชนะตักน้ำ ทำมวนยาสูบ ลูกจากสามารถรับประทานสด ทำขนม ต้นจากช่วยให้ชาวบ้านในบางมีรายได้ โดยเฉพาะคนชรา สามารถเย็บจากรายได้ค่าขนมหลาน ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท อีกทั้งก่อจากช่วยป้องกันการเซาะพังของตลิ่งได้ดีกว่าเขื่อนซีเมนต์

           8.เบ็ดตกกุ้ง
                      ภูมิปัญญาการทำคันเบ็ดตกกุ้งแม่น้ำ เป็นการทำแบบไม่เหมือนใคร มีทั้งแบบดั่งเดิม แบบคันยาวกลมกลึง เคลือบแล็คเกอร์โชว์ลายไม้ มีทั้งแบบเบา แบบหนักกระชับมือ ราคาตามเนื้อไม้และความยาว

           9.โรงปอกมะพร้าว
                      ตำบลคลองน้อย เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดของชุมชนในบาง มะพร้าวมีความผูกผันกับคนในบางเป็นอย่างยิ่ง โรงปอกมะพร้าวของ คุณสุวิทย์ เหมวิเศษ เป็นแหล่งรับซื้อมะพร้าวของสวนในบาง และนำมาปอกส่งขายในหลายจังหวัด วัสดุที่ใช้ เปลือกจะย่อยเป็นวัสดุปลุกต้นไม้ และกะลามะพร้าวจะนำไปทำถ่านอัดแท่ง

           10.วัดบุญบันเทิง , ต้นไทรเก็บกระดูก
                      วัดนี้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2378 มีพระพุทธรูปหลวงปู่ซ่อนเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และบริเวณท่าน้ำมีต้นไทรยืนต้นอายุกว่า 200 ปี ในอดีตเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวคลองน้อย ซึ่งชาวบ้านจะเอาอัฐิบรรพบุรุษฝากไว้บนต้นไทร ให้รุกเทวดาคอยปกป้องรักษา และในช่วงเทศกาลบุญเดือนสิบของทุกปี ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ต้นไทรเพื่อทำบุญให้บรรพบุรุษ

           11.บ้านพักโฮมสเตย์ตำบลคลองน้อย

                      มีบริการบ้านพัก ไว้รองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 9 หลัง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดวิถีชีวิตของชาวในบางอย่างแท้จริง ค่าบริการคืนละ 200 บาท ค่าอาหารมื้อละ 120 บาท แต่จะต้องมีการสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก อย่างน้อย 1 วัน

วัฒนธรรม ประเพณี
1.ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า 
2.วันรับส่ง ตายาย เดือนสิบ
3.วันรดน้ำผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนเมษายน
4.ไหว้สวน ไหว้เจ้าที่ ช่วงเดือน 6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น              
- การทำที่ห่อกระท้อน ที่ดัดแปลงมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
2.ขนมไทย
3.กระท้อน
4.ผักอินทรีย์


 

ผู้ประสานงาน การท่องเที่ยวตำบลคลองน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  077-380920-1
นายสุมาตร อินทรมณี ประธานท่องเที่ยว 0897282810
นางสาวณมน ชูเพ็ญ ผู้ประสานงานกลุ่มท่องเที่ยว 099-1912511